jueves, 23 de junio de 2016

EDUKIAK.DBH4


DBH4

1. Gurean. Hiztegia. Erlatibozko perpausak. Zehar-galdera. Ziurtasuna edo zalantza nola adierazi. Nola? Adberbioa. Ahalik eta -(e)n(a)(k). Ohi partikula. Denbora-adierazleak. Denborazko perpausak. Banatzaileak. Zenbana/zenbanaka. Elkar. Omen partikula. Emendiozko alborakuntza.
2. Lur maitea. Hiztegia. Ahalik eta -(e)n(a)(k). Helburuak nola adierazi. Salbuespenak nola adierazi. Betebeharrak nola adierazi. Arrazoiak nola adierazi. Debekua, ezintasuna eta ahalmena nola adierazi? Proposamenak nola adierazi. Aholkuak eta jarraibideak nola adierazi. Aurkaritza eta eragozpenak nola adierazi.

3. Neurrian. Hiztegia. Esan aditza. Esaten dutenez. Nominalizazioaren deklinabidea. Kausazkoak. Birdeklinabidea.-t(z)ko grina. Helburuzko perpausak. Beldurra nola adierazi. Aholkuak eta gomendioak nola adierazi. Arazi. Denborazko perpausak.

4.Gizartea eta ongizatea. Hiztegia. Ere lokailua. Ez ezik...ere/bakarrik ez,...ere. Eragin aditza. Ehunekoak,zatikiak, multiploak. Erlatiboa. Balditzak edo betekizunak nola adierazi. Kexak eta eskaerak nola egin. Arrazoiak nola azaldu. Iradokizunak edo proposamenak nola egin. Iritziak edo usteak nola adierazi. Besteek esandakoa nola adierazi.

5. Ametsak amets. Hiztegia. Gero eta ...ago(a)(k). Besteek esandakoa nola adierazi. -t(z)ea nominalizazioaren deklinabidea. Mugagabea: esamolde bereziak. Denborazko perpausak-(e)larik. Ahalera hipotetikoa. Baldintza hipotetikoa. Ote partikula. Iraganeko geroaldia. Baldintza irreala lehenaldia.
   
                                   

DBH3

1.       Jende artean. Hiztegia. –zale atzizkia. Nongoak. Kausazkoak. –t(z)ea nominalizazioa. Zeri buruz, Zertaz, Zeri buruzko. Ematen du, ematen dute, dirudi, dirudite.

2.     Gogoratzen duzu? Hiztegia. Denbora-adierazleak. –dun atzizkia. Zerez, zerezko, zerezkoa(k). Izan eta ukan aditzak lehenaldian. Egon aditza lehenaldian. Eduki aditza lehenaldian. Nor-nori aditza lehenaldian.


3.     Berriketan. Hiztegia. Ari izan. Etorri nintzen. Harridura perpausak. Norengatik. Kausazkoak. Konpletiboak…(e)la, -(e)nik. Zehar estiloa: -(e)la, -(e)nik, -(e)n, -t(z)eko.

4.     Mila koloretakoak gara. Hiztegia. Noren antza daukazu? Noren(a)k. Bezala, bezalako(a)(k). Ordea, berriz. Baina. Kontsesiboak. –(e)la dirudi, ematen du. Gero eta ….ago. Uste dut, iruditzen zait. -T(z)en nominalizazioa.


5.     Ingurukoak. Hiztegia. Agintera. Behar izaten dut, nahi izaten dut. –t(z)en nominalizazioa. Zertan ari dira? Noren edo zeren alde/aurka. Erlatibozko perpausak: nor.

6.     Diruaren hotsa. Hiztegia. Erlatibozko perpausak: nork. Graduatzaileak. Desberdintasunezko konparazioak. –t(z)ea nominalizazioa. Baizik. Ehunekoak. Zatikiak.
DBH2

1.      Zer berri? Hiztegia. Nondik nora; Zertara? Aditza. Zer egin duzu? Zer egingo
duzu? Zertan ari zara? Ordena.

2.     Hau buruko mina! Hiztegia.  Nola  dago? Zer egiten duzu? Zein ordutan?
Norengana. Nongo. Noren, Nondik. Baldintzazkoak


3.     Zaindu ingurumena. Hiztegia. Zerezkoa da? Aginduak. Zehar aginduak. Zer egin
dezakegu. Etortzen denean.

4.     Herria ala hiria. Hiztegia.  Konparazioak: baino…ago(a)k, hain,
hainbeste. Ezezko konparazioak. Superlatiboa:… -rik…en(a(k).
Konpletiboak (e)la


5.     Lan eta lan. Hiztegia.Norako. Jakin aditza. Badakizu abeste? Nor-nori-nork aditza.
Gidatzen ikasi du. Norengandik. Zehar-galdera:ea…-(e)n.

6.     Aisialdia Noiz? Zein ordutatik zer ordutara? Autoz, trenez  Zer egiteko gogoa daukazu? Zer egiteko asmoa duzu? Noraino. Baldintzazkoak. Zer egiten zenuen?

                                 

DBH1
1.      Elkar ezagutzen. Hiztegia. Izan aditza.Nor.Izena.Ordena. Non.
Nongoak. Non bizi? Galderak.

2.       Non dago? Hiztegia.  Izena+adjektiboa. Egon aditza. Badago …rik? Non. Zer ordu da?

3.        Nola dago? Hiztegia.  Nolakoa da. Noren. Posposizioak. Egon aditza. Zer ordu da?

4.       Zure etxea. Hiztegia.  Eduki aditza. Behar izan aditza. Nahi izan aditza. Balio izan aditza. Konparazioak…-ago(a)k).

5.       On egin! Hiztegia. Nori. Nor-nori aditza. Ondo jatea komeni da. Zertarako da? Argibideak. Kausazkoak: eta. Neurriak. Denborazkoak.

6.       Erosketak. Hiztegia. Nahi izan aditza. Behar izan aditza. Nahi izan+behar izan. Norentzat. Konparazioak:…-egiak. Irakurtzea gustatzen zait. Kausazkoak…-(e)lako.

No hay comentarios:

Publicar un comentario